Národní centrum domácí péče České republiky

NCDP ČR

Národní centrum domácí péče České republiky (dále jen NCDP ČR ) je dobrovolná, samosprávná, nepolitická, profesní, odborná a stavovská organizace s právní subjektivitou.

Od doby svého vzniku v roce 1994, zajišťuje informační a poradenský servis v oboru komplexní - integrované zdravotní a sociální péče dle dokumentu Vlády ČR č.493/93.

Poradenský systém NCDP ČR je dlouhodobě využíván odbornou i laickou veřejností,

ale i pověřenými osobami z řad státní správy a samosprávy, kterým poskytujeme aktuální informace o dostupnosti, personální kapacitě i rozsahu poskytovaných služeb agenturami dp a pomáháme při výběru vhodné agentury pro konkrétního klienta.

Poradenský servis NCDP ČR je tradičně poskytován na národní úrovni v rámci celé ČR. V souladu se svým statutem vydává NCDP ČR aktualizované informační a edukační materiály pro poskytovatele dp , ošetřující lékaře i klienty. Obsahem těchto materiálů jsou novinky v sytému dp , nové trendy, moderní metody a možnosti v poskytování dp.

NCDP ČR dosahuje efektivních výsledků, neboť jeho činnost je založena na úzké součinnosti s dobrovolnými spolupracovníky NCDP ČR , kteří působí v rámci všech regionů ČR.

Díky součinnosti s dobrovolníky na regionální úrovni je náš poradenský systém flexibilní a ekonomicky nenáročný.

Od roku 2004 je NCDP ČR držitelem akreditace Ministerstva školství pro pořádání odborných akreditovaných kursů .